Yeniləşdirilmə haqqında

2016-cı ildən Gürcüstan Milli Bankı dövriyyəyə milli valyuta – larinin yeni əskinaslarını buraxacaq.

2017-ci ilin 1 sentyabr/oktyabr tarixindən yeniləşdirilmiş 5 lari nominallı əskinaslar dövriyyəyə çıxacaq. 

 

Yeniləşdirilmiş 20 və 50 lari nominallı əskinaslar 2016-cı ilin 1 fevral tarixindən, 100 lari nominallı əskinaslar isə 2016-cı ilin 1 noyabr tarixindən dövriyyədədir.

 

Bu lari əskinasının 20 illik tarixi müddətində dizaynının ilk vacib yeniləşdirilməsidir. Yeniləşdirilmiş lari əskinasında  yaxşı tanınmış, lari əskinasının ilkin mövzusu qorunub-saxlanılıb. Eyni zamanda əskinasda təqdim edilən tarixi hadisələr müxtəlif yeni elementlərlə daha da rəngarənləşdirilib. Modifikasiya edilmiş dizayn daha çox dəqiqliklə və müasir şəkildə Gürcüstanın mühüm mədəni-tarixi irsini əks etdirir.

Yeniləşdirilmiş lari əskinası kəskin ayrıd edilən rənglər spektri ilə məxsusi olaraq seçilir. Bu rənglər əsas syujetlərin dominant və kontrast rəngləri ilə harmonal şəkildə uyğunlaşır.

Lari əskinasının ölçüsü də yeniləşib. Nominallara müvafiq olaraq əskinasın ölçüsünün diaqonal, simmetrik artma prinsipindən istifadə edilib.

Yeniləşdirilmiş əskinasların dizayn stili, parametrləri və müdafiə nişanları, müasir, uyğunlaşdırılmış və hər bir nominal üçün ardıcıldır. Bununla yanaşı dizaynın tərkib hissəsi olan detallar maksimal dərəcədə müdafiə nişanları ilə inteqrasiya olub və bütövlükdə vahid ailə konsepsiyasını yaradır.

Yeniləşdirilmiş lari əskinasları istifadəçi üçün asan qavranılandır, eyni zamanda müasir və yüksək texnoloji proses nəticəsində yaradılan müdafiə nişanları ilə qorunur. Yeni əskinaslarda görmə qabiliyyəti zəif olanlar üçün nominalın tanınma nışanı istifadə edilib.

Yeniləşdirilmilş lari əskinasları, dövriyyədə onların davamlı kirlənməsi və təbii rəng solğunluğundan qoruyan materialdan hazırlanıb.

Gürcüstan Milli Bankında işlənib-hazırlanan larinin yeniləşdirilmiş əskinasların eskizlərinin mükəmməlləşdirilməsi prosesində dünyanın aparıcı çap şirkətləri Giesecke & Devrient“ (Almaniya), Oberthur Fiduciaire“ (Fransa), „De La Rue“ (İngiltərə) iştirak edirdilər.

Yeniləşdirilmiş 20, 50 və 100 lari nominallarının əskinasları Fransada çap edildi.

Əvvəlki emissiya əskinasları yeniləşdirilmiş lari əskinasları ilə paralel olaraq dövriyyəyədə olacaq.

Yeniləşdirilmiş 10 lari nominalı əskinaslar dövriyyəyə bir zaman sonra çıxacaq.

 

Posteri yüklə 20₾ 50₾ 100₾

Posteri yüklə 5₾